2014-11-26 23:03:39Ethan~

26/11/2014

 
呢一段養病o既時間之中除左要真正養傷之外,我當然亦都有趁可以o既情況下出外行下啦~!!
而最近呢段時間反而就多左同屈姐出去行下兼食下野,而今日亦都係最近期o既第二次添喇~!!

早前已經同佢去左西貢一轉行下輕鬆下,至於今日我地就揀左去長洲到行下兼睇下野啦~!!
事因我地都覺得市區已經唔係太適合我地,所以我地就決定轉戰去d比較少人o既地方囉~!!

再者近期因為有左呢次意外o既關係,佢亦都有就住呢方面好好咁同我分享過對生活o既睇法~?!
一直以o黎大家都覺得我好緊張公司o既事,所以我以往就算有唔舒服o既情況下都唔會唔返嚕~?!
但係我自己經過今次之後就更加覺得健康要緊,所以我呢期都真係好好咁keep返好個身體啦~!!

而且身邊有唔少人都好關心自己,而且佢地都希望我可以早日好返晒同埋大家可以開心去玩下~!!
大家都明白人生真係可以好無常呀,所以我自己都有就住大家俾我o既意見認真去諗諗生活係咩~?!

至於今日行程方面主打都係比較輕鬆冇目的,事因我地都唔太想俾計劃去限制住自己做d咩啦~?!
所以約左10:30am去搭960出中環後先食左少少野,及後就想搭船入目的地到四周圍行下同睇下~!!
而今轉行程之中原本有諗過四圍去食下當地好食o既野,但係當中好多舖頭都竟然休息冇開呀~!!

既然行到咁旌下又冇咩可以再做o既情況下,我地就出返去旺角到買埋d野兼食埋個晚飯先啦~!!
事因今日行程都玩得接近七七八八,而o係今轉過程中當然都有談及返好多以往細個時o既經歷啦~!!

好多時候細個真係咩都夠膽去做去玩,但係大個左之後反而人就會多左好多唔同o既顧慮而卻步呀~?!
咁到底我地除左工作之外應該要點樣去生活,呢個話題正正就係呢兩次出屈姐出外時都有提到嚕~!?
或者我真係唔係以事業為先o既人,而我最想做到o既就係希望自己生活可以過得健康、簡單同埋開心~!!