2014-10-01 16:33:40Ethan~

1/10/2014
今日約左阿仔上午一齊搭車出去觀塘行街,無奈因為佢唔知醒而搞到要各自出去~!!
而佢都心知我已經唔多高興,所以佢一訓醒之時就即刻打俾我兼話會趕出o黎會合我啦~!!

原本計劃就係一齊搭車出去之時就講講策略,畢竟今早要於APM買滿800蚊野換簽名證~!!
事因月中時間就有阿Fred個簽唱會o係呢到舉行,所以我早前於韓國旅行都已經同佢夾定~!!

去到之時就好多間舖頭都仲未開喎,但我尋晚都已經做左功課睇定邊堆野係可以入手啦~?!
最後阿仔就將買波鞋個計劃變左做買左件牛仔衫,而個價又達標可以換到一個簽名證喎~!!
其實今次張簽名證仲跟埋一隻CD架,所以我已經諗定新呢隻就要o黎簽名兼做紀念就算嚕~!!

完左任務之後當然就係去食返個lunch先,至於呢段時間就梗係講下最近發生o既事宜啦~!!
我就梗係有講到今次去韓國旅行o既經歷同感受啦,而佢又同我談及到佢近期拍拖o既事宜~!!

由於月中先係正式簽唱會o既關係,所以我今轉就已經同佢講定左屆時都係佢陪我去嚕~!!
不過我都有就住佢今早遲到一事作出過警告,表示唔希望下一次再有同樣o既情況出現呀~!!

而原定打算行街買衫o既計劃就冇做,事因我地暫時都未有任何野見到就好想買o既感覺呀~!!
但係我地可能會於下轉再會面o既時間先去再行,如果到時真係有野想買就到時先入手喇~!!

至於夜段時間就再一次出左去友愛,事因今晚我地一班人有重要野需要圍埋一齊傾下嘛~?!
早前司欣已經同我及世俊傾過關於感情事方面o既野,今晚就係由Jacky同Phoebe俾意見~!!

由於早前我同Phoebe唔o係香港o既時候,佢已經好兩次想約我地一齊出o黎傾下o架喇~?!
所以難得我地全部人聽日都放假o既關係,最終咪決定揀今晚上去友愛到盡量傾晒所有野嚕~!!

而o係上去友愛之前當然就先去左市中心會合司欣,事因佢話想我陪佢食左個壽司晚飯先~?!
及後我就同佢一齊去買糖水上去Phoebe到,之後一傾就傾到近3:00am先有部份定案咋~!!