2014-09-09 11:07:15Ethan~

8/9/2014

今晚係一年一度o既中秋節,而我今晚又再一次同Phoebe兩公婆出左去~!!
呢一晚圍埋o既原因主要係想感受下節日氣氛,事因我地都好懷念兒時o既感覺~!!

約左11:00pm先上友愛會合,及後我地就先吹左一陣水先再落樓行公園啦~!!
落到市鎮公園終於都見到唔少人o係到慶祝,同時又令我地諗返起中學時o既回憶~?!

除左諗返起細細個o既時候有玩燈籠同蠟燭之外,我地仲記返唔少中學一齊玩o既野~?!
畢竟以前讀書年代唔似得宜家大個左咁自由,所以從前o既回憶其實都幾快樂同特別呀~!!

唔經唔覺我地大家都已經大個晒喇,而我地見到慶祝o既場面亦都冇以前咁多人啦~!!
我地仲記得以前要搵個位坐低慶中秋係好難,但宜家o既人流相對以前就疏落左好多嚕~!!

行完公園之後就到Phoebe話好肚餓,所以Jacky就一直o係到諗有咩地方有野食啦~?!
因為要符合Phoebe想食野o既條件都有點兒困難,畢竟宜家o既時間都已經唔係早嘛~!!

最終搞左一大輪之後就決定返去友愛大排檔,因為佢最後都係揀左去食點心做宵夜呀~!!
雖然今年叫做又係簡簡單單咁慶祝左,不過我都幾懷念以前一大班朋友圍埋一齊玩o既日子~!!