2014-03-16 10:12:10Ethan~

15/3/2014


前前後後約都約左三次,不過早前幾次都因為Phoebe身體問題而取消左~!!
所以今晚又係早前已經預約定先,事因我地想三個人又一聚食下野同埋吹下水嘛~!!

我地今晚去左市中心食日本野,而且呢間野佢地兩公婆早前已經食過又覺得唔錯~!!
加上如果o係9pm後入座仲要玩全單半價添,所以呢餐叫消夜o既聚餐都真係好抵食~!!

已經一段時間冇聚埋玩過,今轉首先就梗係講下佢點解會一連病左成幾個月啦~?!
正正就係因為一個係病人加一個要照顧病人,所以佢地比起以前都係同時瘦左唔少~!!

至於今次會面重點除左講下近況之外,另一要點就係佢地要俾手信同埋禮物俾我呀~?!
佢地兩個於年頭時間去左日本一轉,佢地今晚就有手信加埋佢地自製o既禮物同利是~!!
估唔到都已經過左農曆新年咁耐時間,佢地都仲會留返兩封利是今日o黎派俾我呀~?!

另外...
今日除左交代左我地自己幾個近況之外,其他主要掛牌成員o既近況都有談及到啦~?!
早前因為佢地病左而先後缺席多個活動,今日咪一次過同佢地講返晒呢堆事宜啦~!?

至於Private個婚宴方面,早前好多內部掛牌成員都已經傾緊到時會唔會去啦~?!
但係去到今晚就真係可以肯定到大家唔會去,事因多數主要骨幹成員都表明立場唔去~!!
再者Jacky仲講到當日我地除左要缺席之外,重點就係我地幾個要諗d野約埋去玩~!!

雖然我地知道最後結果多數會係咁,不過好多野又的確唔可以怪身邊班朋友o既~?!
作為今次結婚主角o既佢地好多應該好好反省一下,點解自己班骨幹多數都選擇缺席~!?