2013-01-03 19:17:10Ethan~

3/1/2013

 
剛開始左新年冇耐o既時間,我地呢個四人笑彈組合又再次走埋喇~!!
雖然呢期主要都係佢地幾個玩,但係我地次次聚埋都總係會有唔少笑位~!!

今晚o既飯局安排早於尋晚商確,事因我地係計劃約埋一齊出去工展會啦~?!
不過隨後就因為話覺得出去都冇咩好做,所以最終咪改左做約飯局加糖水嚕~!!

至於今次主打o既話題已經唔係為搞笑,因為今轉我地所傾o既野係感情事呀~!?
我地買個當中雖然已經有一對人已婚,但係我同肥豆暫時都未有著落丫嘛~?!

雖然我同肥豆身邊都不乏女性朋友,但係揀得落手做女朋友o既人就真係唔多~?!
而我地今晚幾個就係圍繞住呢個問題去,過程中大家都會講下自己o既睇法先~!!
加上我地身邊亦都有唔少成功例子,所以就梗係請Jacky講下佢o既經歷啦~!!

而o係今晚正式開始研究之前,當然就係首要解決左我地o既晚飯問題先啦~!!
由於肥豆有事要稍後時間先返到屯門,故此我同Phoebe及Jacky就去左食壽司~!!

及後到肥豆返到入o黎會合埋我地之後,跟住就梗係要陪佢去食返d野啦~!!
而全晚最主打o既話題就係呢個時段搞掂,事因我地仲有第二階段o既野要夾~?!

講完大家對感情處理o既睇法及相關經歷之後,我地就轉為傾下長線遊一事~?!
因為我地現正計劃緊新年一齊去玩返轉,但最終因為肥豆冇假而可能要變陣~!?
由於假期未能就到大家齊齊放,所以我地應該會計劃一下d短線旅行玩下就算~!!