2012-08-27 13:33:18Ethan~

26/8/2012

今日下午同屋企人出完市中心之後,我就去左整頭髮轉下個樣喇~!!
由於今次整頭o既工程都相當耗時,所以我咪同d朋友仔玩下Whatsapp囉~!!

而原定今日外出尖沙咀睇叮噹o既計劃,最終就改期至下個星期二呀~!!
不過我同Phoebe及Jacky今晚又見面,事因佢地兩個又約我今晚去食糖水嚕~!!

至於今轉會面當中,我地就加埋左阿仔一同吹下水兼講下近日o既事啦~!!
其實我早前係計劃左同阿仔去睇叮噹同鬆弛熊,不過計劃最終就受到影響啦~!?
而我就暫時未有就相關事宜表態,不過阿仔今晚就打o黎約我去食糖水囉~!!

正當我搞完晒自己野兼晚飯過後,我就過去虹橋會合返Phoebe兩公婆啦~!!
而o係呢個時候,我又同好耐冇見面o既龍爸龍媽見過面兼傾左一陣計添啦~!!
原來明天就係龍媽生日o既關係,所以佢地今晚就一家人食晚飯而延期睇叮噹~!!
而我同佢地傾計講下近況之時,龍媽仲因為佢o既生日而俾左封利是我添呀~!!

經過左一輪談天說地後我地就正式轉戰目的地,開始今晚o既吹水時間喇~!!
因為我地對尖沙咀o既兩個卡通展都感興趣,所以我地今轉又再夾下個期啦~!!
而o係我地開始傾計冇幾耐之後,阿仔又o黎到會合我地一齊傾下計啦~!!

佢地兩公婆就計劃左星期二去睇,而且佢地仲問及我有冇興趣同佢地去啦~?!
至於阿仔就因為原本應承左我而未去,所以佢又再次承諾我話下星期六陪我去~!?
而呢個計劃雖然暫時叫做有左定案,不過我地都仲要視乎實際情況去安排呀~?!