2012-07-09 21:52:23Ethan~

8/7/2012(下集)

 
而係今日下午好開心咁見完『愛人』之後,另一場開心o既飯局又要準備開始喇~!!
事因尋晚司欣o既一句男朋友之下,我地今晚就即時約左個飯局去見下男主角喇~!!

我地今晚約好左去市中心食Pizza啦,事關司欣話好耐冇食過而有呢個決定啦~!!
我、屈姐、Phoebe兩公婆加上司欣呢對,一行六人就先開始左個爆笑飯局啦~!!

話題主要就圍繞近日班掛牌o既事,同時我地又有講下結婚呢個大熱話題啦~!!
事因好多女掛牌成員都陸續有另一半兼有意成家,所以呢期都有好多呢類新聞~!!

全新成員一出場就先同屈姐交下手,不過佢好快就已經同大家打成一片啦~!!
所以對於佢o既出牌兼上牌一事,我地各位都唔會感到有咩特別野要擔心囉~!!

另外o係我地完左飯局之後,我地仲特意為左于生而加開多一場糖水場次啦~!!
究因佢尋晚都表示想參與我地o既聚會,所以Phoebe就特別加左呢個場次囉~!!

隨住佢o既加入,我地就一行七人去左食滿記兼繼續我地o既吹水之行啦~!!
今次就轉為傾下Phoebe影結婚相o既野為主,而且大家仲睇相睇到好投入添啦~!!

而先後兩場o既飯局加糖水完左之後,我地就竟然傾計傾到唔捨得散場喎~!!
因為我地都好想即興咁計劃埋下半年o既活動,方便大家可以多d時間聚下嘛~!!

不過當中過到大妹o既轉變之時,我地四巨頭都突然變得好認真同嚴肅呀~!!
所以我地都即時採取行動,我地大家都希望可以由我地一齊出面同佢傾下啦~!!
最終大妹係俾到個期我同佢見面,至於其他人就竟然被推至下月尾或之後~!!

我唔知道家族上o既問題仲會有幾多,我只係知道大家係有心維繫就唔會變成咁~?!
到底呢個係價值觀o既問題定真係佢地之間有距離,就連我自己都唔識我自己呀~!!

至於係我地完晒所有o既話題之後,我地就已經傾好左下一個期定左o係九月啦~!!
因為到時將會係Jacky生日兼係佢地新居入伙,所以我地就暫定呢段時間再聚啦~!!

至於有關中秋節o既安排慶祝,就將會成為我地下一個再聚o既時間同機會啦~!!
事因年底就係Phoebe大婚之期,所以我地都希望呢段時間之內盡量去聚下先嚕~!!

近日的確係我地呢班掛牌聚得最多o既時間,但同時亦係聽到最多野o既時間啦~!!
其實每年都會有新成員出場,但舊有o既成員最終又有幾多個係真正留到最後~?!
單係近日聽到唔少是非同人事問題,我都已經覺得人大左之後就係咁現實囉~!!

我並唔係覺得人大左變得現實係有問題,但係大家到底又有否念到份舊情呢~?!
由我地相識到成長中間所經歷o既一切,唔通真係會因拍拖呢樣野而有個變~?!
就住眼前所見到同聽到o既一切,我就更加會提醒自己將會拍拖之後要識平衡~!!

一連幾個新出牌o既新成員都好成功上牌,呢個當然就係好o既現象啦...
萬一自己個另一半係未能同自己朋友融入到,呢個問題先真係夠晒手尾長呀~?!
我們的紀念冊

臨別要在這間愉快的班房起舞

願我們愉快三個 友誼萬歲七個
小馬自稱懷勉我 但無法解釋牽掛我什麼
在這記念冊之中熟了 大傻成很多
他竟祝福我未來要突破

* 同學驟變老友 都想有前程錦繡
從前未算老友 也突然想握下手 *

# 誰在悼念 快將接近成年
誰告誡我 課室不要睡眠
在臨別就似明星給我簽名 對我表演
還未學習怎麼記念從前 便發覺要懂得擁抱明天
囑咐都當諾言 以後不知會點 大個當然會善變 #

就算忘了功課 我們記得怎坐
考試罰抄嘗試過 但誰會記得怎去唱校歌
願你也後悔當初 為何胡亂唱這歌
卡拉OK裏面無法直播
(repeat * #)

從此怎偷看校草 才深深悔恨常常遲到
他給我們支撐過每個清早
臨別要在這間愉快的班房起舞

(repeat #)