2014-06-03 23:06:23+0 teacher

20140529.30畢業考20140529.30畢業考
小學最後一次大考,
在滂沱大雨聲中度過,
考完之後,正好遇到端午連假,
接著期待學校舉辦的各項期末活動,
在畢業前留下難忘回憶吧!DSC02545.JPG


20140529.30畢業考
DSC02546.JPG


20140529.30畢業考
10325631_868930629787009_2172720990161084433_n.jpg


20140529.30畢業考
10402533_868930689787003_7901704012171191552_n.jpg


20140529.30畢業考
10417456_868930663120339_2267934398791423104_n.jpg


20140529.30畢業考
10417480_868930716453667_4170318912368683253_n.jpg