Forester GT ▶即刻入主 贊助
2014-05-07 06:02:40飛天馬

愛的疾風
經常吹亂髮梢
切入每一個夢
風從我這方向吹
吹進你略帶憂鬱的眼角

曾經聽蘆葦哀傷唱歌
他唱起來多麼地哀痛
如今我是那一陣風
給他安慰
不讓他漂泊無定所
                                                                                                                                                                                                                      什麼夜教人迷惘
什麼風教人舒暢
什麼情教人感動
什麼你讓我煩憂

但願我和風來時
幸運你順利 不再有坎坷
你我永遠擁有這些感動
願你快樂堅持你的夢
是我 念你的風
今晚再度潛入你底夢