2014-02-01 11:03:12Mikey

【 台北 】 HERE WE ARE in TAIPEI - LINE FRIENDS互動樂園 - Part II

旅遊日期 : 2014.1.13
這次在科教館展出的 Line,真的是好可愛,能拍照留念的東西,也真的很多。請大家還是再繼續欣賞這次所展出的東西吧。


待續 。。。

= = = = = = 旅遊資訊 及 PCHOME 相簿 = = = = = =
國立臺灣科學教育館
地  址: 台北市士林區士商路189號
展  期: 2014.1.25 ~ 2014.4.27

更多照片,請點選以下 PCHome 相簿連結:
2014.1.29 - HERE WE ARE in TAIPEI - LINE FRIENDS互動樂園