Continental科技新靈魂 贊助
2021-08-17 03:29:54摩斯

玫瑰拿鐵


/網路文/摩斯

                                          咖啡廳
                                   昏黃的燈 柔情的音樂
                                               懷舊的書櫃

                                       一樣的位置
                                         一樣的玫瑰拿鐵

                                       咖啡廳裡的香氣
                                          有了咖啡香的環繞

                                       也纏繞了
                                             等待的氣味

 

                                       窗邊熟悉的位置
                                       沒了熟悉的身影

                                     只剩下那杯
                                              玫瑰拿鐵
                                           慢慢冷卻


(悄悄話) 2021-08-19 01:56:23
(悄悄話) 2021-08-19 01:53:18
(悄悄話) 2021-08-17 10:52:25