Volkswagen發表新款電動車 贊助
2021-10-28 23:19:46小蘑菇

我說 很多事啦

有時會覺得 在最美麗的時候嘎然而止

那是何等耽美的休止符呢

是怎樣的勇氣方能凍結一段佳話說永恆

又是何等的智慧得以舉重若輕得瀟灑

或許很多時候是一顆不捨的執念給牽絆住了

然後就會落入混濁懊惱的泥沼裡

等而下之肥皂劇一般歹戲拖棚了起來

不是嗎像這兩天清清涼涼

不拖泥帶水的好不舒服呢

                                                ~ 際遇如是

                                                    感情亦如是

上一篇:

下一篇:想想

(悄悄話) 2021-11-06 23:48:24
(悄悄話) 2021-11-02 14:29:08
(悄悄話) 2021-11-02 14:13:50