2021-01-08 21:15:01Katle and Joe

殘篇 II


馬格利特 / 比利牛斯山的城堡

《殘篇 II 》                                                        

我唯美的幻想撞上一顆巨石
表面粗燥堅硬、紋理複雜
吸納每一顆幻滅的分子
與巨石結為一體
如馬格利特畫中的磐石
飄翔於海邊沙灘
不上不下的
尷尬空間


___________________
馬太福音 7:24~27
「所以,凡聽見我這話就去行的,好比一個聰明人,把房子蓋在磐石上。 雨淋,水沖,風吹,撞著那房子,房子總不倒塌,因為根基立在磐石上。 凡聽見我這話不去行的,好比一個無知的人,把房子蓋在沙土上。雨淋,水沖,風吹,撞著那房子,房子就倒塌了,並且倒塌得很大。」

上一篇:殘篇 / 2021/1/5