Aesop賦活芳香護手霜限時降價 贊助
2017-06-27 21:14:51免費小遊戲

年倒縮

一商人嫖妓,間其青春幾何。妓曰:“十八。”越數年,商人生意折本,仍過其家。妓忘之。問其年,則曰:“十七。”又
過數年,人其家問之,則曰:“十六。”商人忽涕泣不止,妓問何故,曰:“你的年紀,倒與我的本錢一般,漸漸的少了。想到此處,能不令人傷心。”
到處逛逛~
http://avsex1av.com
http://avsex2av.com
http://avsex3av.com
http://avsex5av.com
http://avsex6av.com
http://avsex7av.com
http://avsex8av.com
http://www.ut-av7.org.tw
http://www.ut-av8.org.tw
http://www.ut-av6.org.tw
http://www.av1f.info
http://www.av6f.com
http://cnutav1.com
http://cnutav2.com
http://www.cnutav6.com
http://www.cnutav7.com
http://www.utbb1.com
http://www.utbb3.com