2020-03-08 11:00:00Shuzhen

一株小小山櫻

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18分鐘是長還是短呢

 是下午的漫行。其實對拍照不抱太多期望,總說賞花宜在上午時光。過午之後花兒常是已露疲態、不顯精神。

 將近3點時遇見這一株還沒長很大的山櫻。心想就大概拍一下了。然而是因為光線非正午嗎?35分鐘後某些角度的拍攝下,畫面比預期的好,有些小小的意外喜悅。

 從鏡頭中觀花拍花大約18分鐘,短短的佇足,卻有餘味細流……。

 
  
 
.