2014-09-29 02:43:11M

沁園春

近平如此多嬌,引振英英九競折腰。
惜水扁蔭權,大輸媚態;登輝建華,未夠風騷。
一代鐵骨,中山老樵,滿腔熱血盡歸毛。
俱往矣,數上流穢物,但看今朝。