2020-07-27 23:44:51fairy

轉身

如果我轉身了 不是我不愛你
是如此深刻而無以言喻

如果我轉身了 是有你不懂的情深
是有你無法體會獻身給愛的純粹
是我仍在你的心牆之外

如果我轉身了 會為你對我的摯愛哭泣
會將你給我的燦爛笑容深藏

如果我轉身了
會在沒有你的世界一直冬眠著

109.7.26

-------------------------------------

------------------------------------------------------------

荒山亮【愛的練習曲】

想欲揣到我家己

想欲返去彼當時

我踅來踅去

毋知欲對佗位去

斡頭看到你攏無離開

彼寡痛苦的代誌

慢慢隨風做伊去

留佇我的記持

是咱的點點滴滴

因為你嘛知我無想欲離開

甜蜜的畫面

我慢慢想起 感謝有你的日子

感謝愛攏無放棄

Will you marry me?

彼寡痛苦的代誌

慢慢隨風做伊去

留佇我的記持

是咱的點點滴滴

因為你嘛知我無想欲離開

甜蜜的畫面 我慢慢想起 感謝有你的日子

感謝愛攏無放棄 Will you marry me?

風輕輕吹起 已經無懷疑

我欲有你的日子

我欲愛你毋離開

Will you marry me?

(我送你聽過這首歌。最後一天了,你回送給我,已經來不及了。)

你說如果問你

你會說不想離開

但要我自己決定

你說吵架永遠會有裂痕

沒有越吵越好這種事情
要離開就要乾乾淨淨

不要不清不楚

想要修補裂痕

我相信裂痕可以修補

歧見,就會分道

我聽你的

不要不清不楚要乾乾淨淨

轉身,有尊嚴

不捨和眼淚,留心底就好

上一篇:風儘管吹散

下一篇:你是真的愛我