2016-12-16 01:15:13vic

2016。西葡自助。加泰隆尼亞音樂廳。

來到了西班牙,除了不能錯過高弟建築外

最重要的當然要在看一場佛郎明哥

原本是要到發源安達魯西亞看的

但想想原本如果要來參觀這很經典絕美的音樂廳

還不如就直接在這裡面欣賞一場表演

體驗最最完整的享受


首先先留意停留在巴塞這幾天有沒有表演

因為剛好有一場
Pedro Javier González & Dance

沒想到場地精美吸引人外,連表演也意外的很精彩

真的留下許多美好的回憶。。。


音樂廳裡整個古色古香

裡面的雕刻及裝飾都很精緻及華麗

在裡面就是一種享受了


加上完美的表演,就更加值得了

如果有安排到此一看的人,建議可以順便欣賞一場演出

會讓這趟行程,更加完美。

---------------------------------------------------------------------------------------