2015-02-11 11:26:04vic

2014。1028。金森倉庫群。

來到函館除了要看世界三大夜景外

就是要到這特色的金森倉庫群走走

不過,建築真的很有特色

但是內容就soso

幾乎都賣一樣的東西

如果有個定期的展,或是特色的文物

我想會更好。。。

所以就花了一半的時間在這特色的星巴克坐了一下

順道把明信片給完成,寄送出去

----------------------------------------------------------------------------------------------------這星巴克真的很美

如果天氣好就更棒了

然後晴天又開始轉雨天了

晚上還更冷@@因為要上山等夜景
習慣在明信片上加上我拍的拍立得

分享一下當地的美景

這次還要手工做櫻花明信片

呵。