Suzuki Alto 9代目曝光 贊助
2018-08-27 12:00:44丫信

堆滿了的詞彙 ─ 和平島公園

粗獷

                           婉約

       惆悵

                  尋常

   旖旎

                       不馴

......

這兒堆滿了  數不完

的詞彙  

尋尋覓覓著  

遺失的  曾經

再一次

譜寫

屬於自己

青春歲月狂飆的那首詩

*和平島公園

1.位於基隆

2.嶙峋奇石多不勝數

(豬腳岩.萬人堆.海蝕平台.金剛岩.法老.鱷魚岩淚.豆腐岩......


20180827