2024-07-09 10:00:00amortrigo_2400

បណ្តាសា/詛咒/Blasfêmia 76/30000 dias

ធ្វើឱ្យមាន់ខ្វាក់ អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ អធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ អាម៉ែន!


使小雞陳能釧宧官雙眼盲了,感謝主,奉主耶穌基督聖名求,阿們!

Deixe a galinha cega, graças ao Senhor, ore no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Amén!