2024-06-07 15:39:45amortrigo_2400

សោកសៅ 幸災樂禍 regozijar-se

សូមឲ្យ ហ៊ុន ពេជ្រមុនីវរៈ ទទួលមរណភាពក្នុងគ្រោះមហន្តរាយ។ អរគុណព្រះអម្ចាស់ ទូលបង្គំអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ អាម៉ែន!

願Hun Pich Monyvorleak遇上災難死亡,作為應有此報。感謝主,奉主耶穌基督聖名求,阿們!

Que Hun Pich Monyvorleak morra em desastre como retribuição. Obrigado Senhor, eu oro no santo nome do Senhor Jesus Cristo, Amém!