2024-02-29 03:11:20amortrigo_2400

תפילת

אני מצטער לכל בני ישראל, בתור גוי, אני חייב כל כך הרבה לכל בני ישראל שהם רבים מספור. אבל אני מקווה שכאשר בני ישראל יראו את השינוי של 180 מעלות שלי, הם יאמינו מיד בישוע ויזכו לחיי נצח. תודה לך אלוהים! בשם האדון ישוע המשיח, אמן