2023-12-09 07:59:16amortrigo_2400

#戀愛詐騙

臺中檢警閣掠一個騙財閣騙感情的詐騙集團,in先佇交朋友軟體鎖定30歲以上有經濟基礎的男性,了解相關背景、知影被害人佮意啥物,才派查某囡仔和受害者假影培養感情,落尾見面共對方討錢、討貴重的禮物。目前全臺灣有上百人受騙,全案今仔日偵查終結提https://news.pts.org.tw/tag/31570/