2015-07-12 10:38:01Ethan~

11/7/2015


今日下午同屋企人出左旺角行街,事因我今晚約左舊同事食晚飯嘛~!!
今晚兩位舊同事就係Tina同Issac啦,而Tina今日就收工後先會合我地~!!

由於我地今晚決定去食放題,所以下午就各自做下自己野先再會合啦~!!
同時o係我今日下午行緊街之時,竟然俾我撞見『愛人』同佢太太又係行街~!!
但因為當時條街真係好多人好迫,所以我同佢地都只係擦身而過而冇講野~!!

而我同Issac就預先就會合左,因為我同佢都係差唔多時間做完自己野啦~!! 
佢行完街睇完玩具之後就o黎威豪坊搵我,及後我地就講講最近工作情況啦~!!

等到Tina放工會合埋我地之後,我地咪去返兆萬o個邊都睇下今晚食邊間好囉~?!
始終今日都係星期六兼且周圍都好多人,所以我地都好驚要等好耐先有位嘛~!!
點知我地去到冇耐就已經有位俾我地,跟住我地就好快咁決定左食某間就算喇~!!

三個圍埋都係講生活同埋工作比較多,而我地呢個組合都已經唔算係陌生啦~!!
所以最近幾次都叫做多左野講同好玩嚕,而且今晚大家傾計o既時候都好好笑囉~!!

我地大家都傾左好多關於朋友同感情o既事,加上我地今轉對呢樣野都好有共鳴~!!
或者人大左就真係會去考慮選擇真心朋友啦,所以我地都有就呢方面交流過嚕~!!