2013-10-13 00:37:23Jiuan

巴里島 1


                                            出國幾次遊過大陸的~~蘇杭~桂林

                                                      東南亞的~~泰國~菲律賓~馬來西亞~印尼

                                                              最讓人印象深刻懷念的地方~~

                                                                      還是印尼的~~巴里島

                                             巴里島居民生活~簡單~自然~樸實~

                                                     沒有城市的塵囂喧鬧~~

                                                             只有美麗的梯田~~碧綠的海洋~~

                                                                     世外桃源~~與世無爭~~

                                                                             值得舊地重遊的~~快樂天堂