PGO Spring 125試騎 贊助
2021-01-13 14:08:08mintstevia

三員

上周日去三員縱走

大概12公里 包含馬路

搭火車到三義 走到員屯山下來後再走到銅鑼車站

車站前的一間餅店買餅回家當點心

出乎意料外的好吃!  不太油不過甜

第一次在中北部吃到會覺得好吃且完全沒缺點的餅

拉繩段和瘦稜比想像中的多

覺得最難走的是下小碎石坡

傷膝蓋  走到剩1/3左膝就開始痛了

作為第一次縱走  應該算是很適當的練習起點

一點都不越級

右邊視野是無數的小山丘  左邊是國道一

也可以算是另一種河流

回來後還可以夢到在爬山

這周日要去鹿林前山 中級山步道

應該也差不多是12公里

全程都是步道  純粹放空走路就好

累的是坐車吧

這周算是蠻順利的

有一種均衡感

不同時段不同安排

在有限時間內確實的投入 完成任務

自然就安心

偶然聽到珂拉琪的歌  "萬千花蕊慈母悲哀"

太驚人了  這是什麼安魂曲

"夢中的我 看你沓沓仔行

bāng-tiong ê guá, khuànn lí ta̍uh-ta̍uh-á kiânn

牽你的亡魂 有一工咱做伙 轉去彼个所在

khan lí ê bông-hûn, ū tsi̍t kang lán tsò-hué, tńg-khì hit ê sóo-tsāi"

腦中完全浮現以前的一個夢

聽再多次也都無法控制淚腺的一首歌

vsouth44 2021-01-19 09:48:46

別傻了