2013-11-12 15:04:26Old Mau

我可以

我愛妳,所以我願意無怨無悔的付出
我愛妳,所以我對妳是不顧一切保護
我愛妳,所以我給妳無時無刻的關心
我愛妳,所以我不捨讓妳難過及哭泣
我愛妳,所以我會用心傾聽妳的抱怨
我愛妳,所以我不准誰讓妳受到委屈
我愛妳,所以我用心瞭解妳內心感受
我愛妳,所以我更不會嫌棄身世背景
我愛妳,所以我盡力讓妳不受到傷害
我愛妳,所以我能包容妳全部的一切


我要的不是妳的感動
只願我能給妳最好的愛