NEW Jaguar霸氣登場 贊助
2021-10-01 08:52:15字 簍

未果。待續那一場雪 / 文友
 
右轉入暗巷  忘路之遠近
纔通人
撞上兩千條蛛絲  乃大驚
寒意繽紛
如數結成千千
 
過  皆歎惋
 
來世罰我作蛾撲向你百百回
說如此  那一夜
註定要我轉進輪迴
 
未果                   
 
 

 
 
 
半幅世界 / 魚兒
 
縱躍潛深淵 漠海之安危
方適水
鰭纏ㄧ龐然網罟 駭然矣
拒心倉皇
ㄧㄧ糾結斑斑
 
見 俱唏噓
 
註定教我成魚迴游妳萬萬世
細說起 那一次
許是戀上妳的開始
 
待續