2011-05-29 22:45:31mini john

睡前床頭爛笑話
女︰
爸爸,今晚講咩故事?

 

爸︰冇啊,好多都講過晒,諗唔到啦!不如妳隨口講兩樣物件,我就用佢地作個故仔。

 

女略停,說︰就講一個關於燈的故事啦!

 

爸︰好啊!比我諗一諗。

 

(約十秒後)

      『這是一個關於燈膽同埋燈罩的故事。

         從前有一個鎢絲燈膽,即係用玻璃造,透明那種。他愛上與他日夕相對的燈罩。他被燈罩美麗的外形深深吸引著。

         有一日,鎢絲燈膽終於鼓起勇氣向燈罩說︰燈罩小姐,我好愛妳,我可以帶比妳溫暖,妳嫁給我吧!

         可惜燈罩小姐無情地說︰妳咁大洗,多多電都唔夠你用啦;你個外形又老土,無內涵,被人一眼就睇穿晒,你仲成日曬到我好鬼死熱添啊。想我嫁比你,你慳d啦!

       鎢絲燈膽十分沮喪,最後仲燒鬼埋。

第二日,燈罩小姐又再聽到一把熟悉的聲音,她低頭一看,見到一個蜷曲白髮的靚仔向佢放光。

白髮靚仔說︰妳唔認得我啦!我昨日還向妳求婚呢!

燈罩小姐驚訝地說︰ ... 你係鎢絲燈膽?

白髮靚仔說︰經妳昨天痛斥之後,我走左去整容,我已經唔係鎢絲燈膽啦,我依家係慳電膽啊!我同以前一樣咁光,但係就冇以前咁熱,唔會曬親妳!我成身白色,夠醒目,又唔怕被人一眼睇穿。而最重要係,我聽晒妳話,我唔止慳d,係慳好多啊!不如我地以後一齊生活啦,好嗎?

燈罩小姐低頭不語,只是輕輕搖晃表示答應。

從此之後,燈罩就同慳電膽一齊過住幸福同環保生活啦!』

女︰扯!無聊!

爸哈哈大笑,自覺成功於睡覺前營造了輕鬆的氣氛,好讓女兒今晚發個好夢。

 

上一篇:五分鐘

下一篇:您,在 / 不在