2020-10-13 21:41:36MagicLife

[影片]市場營銷技巧3.2 SOHO蘇活族也用IN領英在家工作

市場營銷技巧3.2 [SOHO蘇活族也用IN領英在家工作]

IN領英平台可打造多元專業的內容網站,我們可以發表有價值的文章,建立專業形象、慢慢增加讀者的信任感,以拓展人際關係網絡....

http://yn.iumemo.com/info/5357.html?ref=1074

[影片]市場營銷技巧3.2 SOHO蘇活族也用IN領英在家工作

https://youtu.be/ck0l79_GivE

優酷視頻(大陸地區):

https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyODE5OTI1Ng==.html

https://v.youku.com/v_show/id_XNDYyODI3Mzk1Ng==.html