NEW Jaguar霸氣登場 贊助
2021-09-27 06:40:02PChome書店

台語的鄉土口味:俗諺、俚語


台語的鄉土口味:俗諺、俚語
作者:顏勝堂/蘇琬婷(繪) 出版社:島座放送有限公司 出版日期:2021-09-01 00:00:00

☆前輩送給大家的寶藏☆
☆作者獲頒「師鐸獎」,兩次!☆
☆學習台語的最佳伴手(phuānn-tshiú)☆
☆法國規模最大的語言學習機構——巴黎市政府的巴黎成人教育中心(Cours d'Adultes de Paris)今年首度推出「台語課」!☆

《台語的鄉土口味—俗諺、俚語》編著者顏勝堂,兩次獲頒「師鐸獎」,是位年屆八十,退休多年的中學校長。

他於1984年在嘉義縣東榮國中校長任內,被「趕鴨子上架」,用台語教授《論語》,從此開啟其台語應用之門。

退休後的他,返鄉擔任北港朝天宮(媽祖廟)志工,仍悠遊在鄉土文史、北港音腔的台語濃情中,並結識了一群實事求是的年輕朋友――中國醫藥大學台語研究社(學生社團)創社社員。

看到醫學系同學參加校外衛教服務,前往彰化縣大城鄉台西村幾次義診,因為鄉間長輩不諳國語,多以台語表達,加上同學聽、說台語不流利,在言語溝通方面卡卡不順,導致問診未臻完美,還因此創立「台語研究社」,欲提升衛教品質。

他深受感動,決定著手編著撰寫《台語的鄉土口味—俗諺、俚語》一書。

書寫的動機,在嘉許年輕人積極處事的生命態度,也想與樂意和關心台語、台文推廣的人士,共同分享台語的親切用語及音韻之美。

作者參考教育部訂頒的《台灣閩南語常用詞辭典》,以其豐富的人生見聞,將台灣鄉土語言中的俗諺、俚語,佐以獨特的品味說明,以條目列舉方式呈現。各條目以外的解說、敘述,也使用國文、國語,方便不諳台語的人士閱讀。

每個條目最上列是台語語詞,其下為台語羅馬拼音,再下為俗諺、俚語分類,最下方則用國語、國文解說。

讓我們一起感受、體驗台語之美。

★名人推薦:

☆陳豐惠(李江却台語文教基金會/執行長)☆
推薦大家來看本書,俗諺語和歇後語是台語文化的結晶,編者用心整理且使用教育部推薦用字並附華文解釋,極適合要學台語者閱讀。

☆鄭順聰(作家)☆
一標正字,二編媠氣,三練俗語,可比蘋果手機,有影時行好氣味!

☆豬頭皮(搖滾歹命郎)☆
感恩勞力真多謝,
前輩先擺真賢拜。

☆陳柏惟(立法委員)☆
熱情不難,但要多年來維持一貫的熱情很難,顏勝堂前輩做到了!作者將一生心血見聞整理成冊,俚語俗諺可以窺探地方生活文史,推薦您看這本書感受台語的醍醐味!

★內文試閱:

【勵志、惜福】
兄弟若仝心,烏塗變成金
hiann-tī nā kāng-sim, oo-thôo piàn-sîng kim
俗諺:「兄弟同心,其利斷金」。
比喻兄弟同心協力,可以成就很多事業。

【家庭、倫理】
雜唸大家出蠻皮新婦
tsa̍p-liām ta-ke tshut bân-phuê sin-pū
俗諺:「蠻皮」,固執、無論如何打罵依然故我。「大家」,婆婆。「新婦」,媳婦。
婆婆嘮叨久了,媳婦聽慣後就不在乎責罵。

【社會、交遊】
墓仔埔放炮,驚死人
bōng-á-poo pàng-phàu, kiann-sí-lâng
俚語:「墓仔埔」,墳場、墓地。
在墓地燃放鞭炮,驚嚇死人。
「驚死人」是歇後語,不指驚嚇死人,是指讓人驚奇、驚嚇的事情。

【飲食、起居】
食甲流汗,做甲畏寒
tsia̍h kah lâu-kuānn, tsò kah uì-kuânn
俗諺:「畏寒」,怕冷、打冷顫。
吃飯認真,吃得流汗,工作偷懶、畏縮、打冷顫。
形容人「好吃懶做」。

【勸戒、期勉】
搖人無才,搖豬無刣
Iô lâng bô-tsâi, iô ti bô thâi
俗諺
搖晃不端莊的人,沒有才氣,搖晃的病豬殺了也賣不到好價錢。
期勉人要穩重、堅定,站有站樣,坐有坐相。

【批判、諷刺】
臭耳聾聽啞口講青盲的看著鬼
tshàu-hīnn-lâng thiann é-káu kóng tshinn-mî-ê khuànn-tio̍h-kuí
俚語:「臭耳聾」,耳聾。「啞口」,啞巴。「青盲」,瞎子。
聾子聽啞巴說瞎子看到鬼。
意思是通通不可能,絕非事實,廢話連篇。