PONY新品潮鞋獨家優惠85折 贊助
2021-09-14 06:39:15Camille

〈空谷幽蘭〉許巍

縱有红颜 百生千劫

難消君心 萬古情愁

青峰之巅 山外之山

晚霞寂照 星夜無眠

如幻大千 驚鴻一瞥

一曲終了 悲欣交集

夕陽之间 天外之天

梅花清幽 獨立春寒

紅塵中 你的無上清凉

寂静光明 默默照耀世界

行如風 如君一騎絕塵

空谷絕響至今谁在倾聽

一念净心 花開遍世界

每臨绝境 峰回路又轉

但憑净信 自在出乾坤

恰似

如梦初醒 歸途在眼前

行盡天涯 静默山水间

傾聽晚風 拂柳笛聲殘

踏破芒鞋 烟雨任平生

行堅勇 究暢恒無極