2014-02-23 15:45:41M

帶睡之身

黯黑離得越來越遠,
空山無人鼾聲不盪,
上下眼瞼整夜有著半步成詩的美,
成全了困酣嬌眼。

再多酒也難跌墜,
誰也不肯先吻誰。
黑木崖變光明頂,
永夜迫換成永晝。

誰來近距離腦補一槍,讓我安睡?
器捐所得都給你也無所謂。