PChome會員獨享優惠 贊助
2021-10-10 01:07:02獨行閃

活在當下的臉

     坐在大太陽下的 一個晴天

先提前走一趟 晚上要做的那一場夢

        日子 習慣過在 現實的前一天

活在當下 就像是過境用的一張門票

無聊開了根號 剩餘的也是慾望×奢                                                         望

      所謂的心靈靜心 倒不如先從

       禁靈禁心的靈性疫苗 開打一針

    苦練是一種 修行外包裝賦予的宣傳                                                           廣告。

             

上一篇:賽詩

下一篇:你真的存在過嗎?

我要回應(本篇僅限會員/好友回應,請先登入)