2014-03-23 16:08:13cathy~kc

365之19

在我愛上你之前

就讓我貪戀你的柔情

就讓我享受你的疼惜

就讓我擁有你的眷寵

在我愛上你之前

請讓我寄予你滿腔的情意

請讓我燃燒自己生命熱力

請讓我付出所有盡我所能


在我愛上你之前

和你在一起的每分每秒

我都不想錯過

在我愛上你之前

你說過的每一句話 你的每一個笑容

我都珍藏在心 在想你的時候細細回味

在愛上你之前

每一回美麗的瞬間

都將成為我永恆不滅的記憶

在愛上你之前

我要好好地 與你相戀一場

直到 愛上了你 深深愛上你

(你的人  我帶不走   但是)

你的身影 會烙印在我心底 

永遠 永遠地~

我已經將你  深深地紋在我的心上

不論天涯海角   你的名   你的笑

永相隨相愛不易 相守更難

相愛相守未必到永久

相愛一場雖未能相守

此生已無憾夫復何求