2017-07-10 20:58:23Mann

去年兩鬢飄霜白,今夕髮絲沾白雪

 
    剛知道消息時,念頭紛飛百感交集。知道實況之後,萬分開心,無限感恩
   
    媽媽被高雄榮總確認是感染了A 型流感。肺部浸潤,績水感染。但是,五天為一期的療程,明天即將進入第二階段,預計大約需要十天左右才能完成。

    因為媽媽極為躁動而不喜歡行動受到限制,所以主治醫師只好給她情緒控制藥物,以致媽媽經常處於昏睡狀態。由於她同時就是洗腎病患,因此必須特別留意。還好,由於加護病房管制極為嚴格,加上所有跨領域醫療問題。因為媽媽的心臟與其他臟器衰退,這裡才能進行綜合處理。

    去年二月至六月,以及十一月份,最是折騰的時節,為了媽媽每週開車南下高高屏,奔波高高屏之間。我的髮鬢漸漸染上絲絲秋霜。只是,這次跟上次不同的是,去年我要同時照顧媽媽與弟弟兩個人的病情,心情的折磨與折騰歷歷在目。這一次,由於我的職務及責任極其繁重,行程及時間極為有限,剛好弟弟的精神狀態是相對比較正常的,可以協助照顧媽媽,雖然他還是不太懂得怎麼樣處理關鍵問題,基本上已經可以前來簡單照顧她,跟去年完全依賴我照顧他們兩個人,有所不同。接下來,如果媽媽病情狀況逐漸轉好,即將會轉入復健室。不過,我的頭髮已漸漸地變成染上一層白雪。

    明天一大早,為了一位迷糊的新北市衛生局高官,我指導了長達六年的碩專生,最後一年最後一個月啦!為了他的論文審查,只好晚上又要立即兼程北上。暫時,又要告別故鄉的媽媽與弟弟。


    趕路的途中
去年兩鬢飄霜白,探親的路上今夕髮絲沾白雪

------------------------

作詞:北宋~蘇軾 (水調歌頭) 作曲:梁弘志

明月幾時有,把酒問青天。 不知天上宮闕,今夕是何年。 我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。 起舞弄清影,何似在人間。 轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。 但願人長久,千里共嬋娟。


我要回應(本篇僅限會員/好友回應,請先登入)
2017-07-13 17:08:34

多保重!

版主回應
謝謝!!

頭髮被滄桑~~染白了!!

我有保重呀

因為忙碌!!運動變少!!由於壓力!!吃得較多!!胖了三.四公斤
2017-08-24 00:16:41
藍心 2017-07-11 15:37:02

給您加油打氣~
自己的健康也不要疏忽^^.

版主回應
從加護病房宜到照護病房!!本來~~似有轉機~~急轉直下~~只好進行氣切手術~~後來~~漸漸好轉~~準備轉院~~今天卻又查出~~另有肺結核~~只好進入照護病房隔離病床

我呢~~忙忙忙~~最重時身兼四職~~三個月內辦三場大型活動~~北中南~~到處奔波~~縱貫南北高速公路!!穿越現實進出雲端!!

總之~~謝謝!!
2017-08-24 00:14:11
(悄悄話) 2017-07-11 00:27:53