2019-05-18 09:15:35Ethan~

18/5/2019


上段完成左陪屋企人飲茶之後,我就出左去上環到會合其他人行街食飯喇~!!
事因今日同屈妹、子瑜同埋阿榮出去玩,而行程盲去左大館同元創坊嚕~!!

主要目的其實就係去大館行下影下相,事因我地幾個都冇去過呢到嘛~!!
今日約左3:30PM左加會合左先,及後就一齊過去目的地到行下睇下~!!

不過今日天氣真係好熱,所以我地先會考慮到盡量揀返D室內地方行下~!!
但由於呢到都有唔少野可以睇下影下相,所以久唔久都要出去室外囉~!!

我地今次圍埋都有傾下活動計劃,而今次又再度提及北上玩同埋食啦~!!
不過我地就始終希望可以多D人同行,至於旅行計劃方面一樣有淺談下~!!
最重要係因為大家假期問題好難完全協調,所以好多計劃仍然未可以成事~?!

另外今次又有講及家族成員問題,原來屈姐同屈妹屋企又出現左變數喎~?!
事因佢地屋企已經傾好晒分家問題,同時屈妹都有同我講到一D生活隱憂嚕~?!
畢竟佢地始終都係兩兄妹啦,但係行到呢步又真係因為屈姐唔成性所致啦~?!
至於其他成員D問題都有講過下,不過今次就唔抽太多時間去特別傾喇~!!