2018-04-15 09:33:13Ethan~

15/4/2018


第二日活動今日繼續,至於今日就同左屈妹同外去左一日遊啦~!!
由於今日行程都比較豐富,所以我地今日就於較早時間盲出門口~!!

無奈早段時間天氣唔好仲要落住雨,不過我地都冇因而改左行程~!!
我地首站就去左中環到坐摩天輪,事因阿妹曾經提過話想去試下啦~!!
可能因為天氣唔好o既關係,所以我地兩個都已經可以玩包廂呀~!!

完左首站行程之後都差唔多可以食lunch,而我地就去左附近一間餐廳~!!
呢到唔係玩五星級o既食物同場地,不過勝在佢就係玩簡單美同舒適~!!
呢個時間主要大家都係講下今日安排,當然影相就一定唔少得啦~!!

及後我地就去左行下碼頭附近o既店鋪,之後就要轉去另一個地點~!!
至於第二站就安排左上去山頂到行下兼影相,事因上面都一樣有景點~!!

雖然早段時間天絛就麻麻地,但係中段時間之後就終於變得唔錯~!!
所以我地都花左一段時間逗留o係山頂,畢竟我地都係相對少o黎嘛~!?

至於完左第二站行程之後,我地轉戰返去尖沙咀區到行下街兼睇野喇~!!
雖然最終都冇咩特別野買到,而最尾一站就梗係去食晚飯慶祝一下啦~!!
是次選擇左一間比較舊式o既餐廳,呢到雖然係舊式但就勝在玩懷舊~!!