2018-12-05 18:02:57Liu 靜娟

<台語時間>我好運,交著這款朋友


    

七八个bat(曾)鬥陣上畫圖課的朋友去咖啡廳開講、畫圖。

有的人畫相片,有的人現場畫室內抑是室外的風景。蠟筆、鉛筆、水彩隨在人佮意。出門,攏是紮tsah攜帶)輕便的;幾若个畫水彩的,共佇39箍商店買的金屬名片盒仔當做水彩盒,空心金屬鈕仔黏佇內面貯(,裝)水彩顏料。好紮好用,畫出來的圖也若專業的。

我畫圖輸in(她們),毋過我的水彩盒仔是專業的。

伊比我的手較細,外殻深藍色,「帽仔」提起來,兩扇白「門」拍開,就看著十二格顏料;邊仔閣有附細枝筆、海綿和貯水的扁盒仔。欲收起來的時,兩扇「門」合起來,「帽仔」戴起來,就恢復束結束結(小巧結實)的原形。這是為出外寫生設計的用品。我提出來用的時,逐家攏講伊足讚 ,會當拗,會當伸,親像「變形金剛」。

有人奇怪我竟然會用遮爾tsiah-nī這麼)專業的物件,我講彼是一位畫家送的。

有一年六七个文藝界朋友去仰光開會兼旅行,其中一个畫家,也是我的好朋友玉蕙的先生一路看一路畫,一日就畫一本我也綴tuè,跟)咧一路佩服一路欣羡。伊彼个牛頓牌的水彩盒仔我是第一遍看著,感覺伊設計了足好。可能是我五六日內對伊的圖呵咾甲觸舌,也可能伊欲鼓勵我這个畫圖新手,轉來台灣前,竟然慷慨共伊送予我。

聽我講這个經過,阿碧講,「你的人緣一定真好。」

毋是人緣好,是緣份啦。

彼日,我畫過咖啡廳內底兩三个怪型的杯仔、矸仔了後,想無啥好畫,就畫家己的帆布袋仔。有人認真看,講伊結實,大細也拄好tú-hó,恰好),真適合出來畫圖的時用。

確實,伊囥khǹg,放)八開的畫圖紙拄仔好,我上課的時慣勢提伊。一時風神,我講,「帆布包也是人送我的。」

三個月前,十外个同窗鬥陣食飯,雪麗提一个帆布袋仔予逐家看,講笑,「這个袋仔有媠無?恁m̄ bat(不識)字,kan-na(只)靜娟有咧寫字畫圖;所以這个袋仔送伊做冊包,算是物盡其用。

厚厚的帆布包是咖啡色,一隻粉紅仔色的鳥仔兩肢跤向天倒咧,面頂英文字寫DON’T  DESPISE  ME。意思是毋通輕視/討厭我。

毋通輕視/討厭我?到底是代表鳥仔抑是揹的人咧講話?若是揹的人的心聲,敢毋是表示伊無自信?後來我想著較好的講法,用華語講是『不要小看我』;用台語是「毋通看貓的(麻子)無點。」意思是「點真濟」啦。

想遮爾濟,真幼稚。不過,按呢想,揹起來感覺較有自信,行路有風。

阿碧閣再講一遍,「可見你的人緣真好。」

遮爾甜的呵咾予我歹勢,毋敢講我的帆布包內底猶有別項人送我的物件。貯車票、銀角和貯箸、湯匙兩个小袋仔,是一个朋友手工做予我的。伊甚至紩(thīnn,縫)一个提燒的物件用的布套予我;毋是一般的手套,是雞母型,真古錐,我毋甘用,共伊當做手藝品;有特殊感情的。

伊做予我較大件閣上實用的是兩个大布袋仔;日本布,一个烏色,一个鳥鼠仔色,面頂的花草攏真雅氣。伊也講予我做冊包,毋過,我出外應酬、開會才甘咧用;揹伊,時常有人呵咾。有人問我彼是佇佗位買的,我淡薄仔聳勢(神氣),講,「無地買啦,朋友做予我的。」伊怨嘆,「我哪會無這款朋友!」

著啊,毋是我的人緣特別好,是我好運,交著遮的熱情、慷慨的朋友啊。

2018.12月號《文訊》雜誌

 

 

免費小遊戲 2018-12-06 18:05:05

到處逛逛~http://www.aiav3f.com/